Firemné podujatia

Obradné miestnosti

Veľká rytierska sála

Nádherná obradná sála s veľkými oblúkmi v historickom štýle vhodná len pre mimoriadne udalosti. Hviezdicový rebrový strop prechádza plynule do mohutného ústredného piliera, ktorý dominuje tejto nádhernej gotickej sále. Po jej stenách sú rozmiestnené atribúty piatich uhorských kráľov a prierez vývoja zbraní a zbrojí v priebehu dvoch storočí stredoveku.

Rozmery: 168 m2

Kapacita:  100 miest na státie

 

Kaplnka

Gotická kaplnka zasvätená sv. Michaelovi Vás uvedie do pokušenia tichej meditácie a zamyslením sa nad zmyslom života. Poskytuje možnosť liturgie pre kresťanov rôznych rítov. Svadobný obrad v týchto priestoroch umocňuje nezabudnuteľné precítenie slávnosti.

Rozmery. 80 m2

Kapacita: 100 - 110 miest, z toho 60 miest na sedenie

 

Kongresové priestory

Kongresová sála kráľa Žigmunda


Priestranná presklená kongresová sála vytesaná do skaly disponuje zabudovaným dataprojektorom a plátnom. Sála pomenovaná po kráľovi Žigmundovi Luxemburskom poskytuje neobvyklý priestor pre odborné podujatia ako aj slávnostné eventy.

Rozmery: 20 x 12 m

Kapacita:

Kino sedenie: 200 miest

Školské sedenie: 120 miest

U sedenie: 60 miest,

Ženeva: 72 miest

 

Kongresová sála kráľa Mateja Korvína

Malá kongresová sála s prenosným dataprojektorom a plátnom sa nachádza na vstupnom nádvorí.

Rozmery: 8 x 6,5 m

Kapacita:

Kino sedenie: 40 miest

Školské sedenie: 36 miest

U sedenie: 24 miest

Ženeva sedenie: 30 miest

 

Biely a červený salónik

Menšie salóniky zvlášť vhodné na špeciálne stretnutia a privátne udalosti zaujmú svojou dobovou atmosférou kombinovanou s moderným vybavením.

Rozmery: Biely salónik: 5 x 6m

Kapacita:

Ženeva: 10 miest

Rozmery: Červený salónik : 5,5 x 8m

Kapacita:

Kino sedenie: 30 miest

Školské sedenie: 18 miest

U sedenie: 18 miest

Ženeva sedenie : 21 miest 

Eventové priestory

Vonkajšie priestory

Zámok Vígľaš ponúka zaujímavé vonkajšie priestory pre Vaše podujatie. K dispozícií sú dve priestranné nádvoria, vstupné a vnútorné. Vstupné nádvorie je vhodné pre otvorené verejné podujatia, vzhľadom na to, že je prístupné aj neubytovaným návštevníkom. Vnútorné nádvorie je ideálne najmä na veľké súkromné podujatia ako sú koncerty a rôzne vystúpenia. Nad nádvorím je situovaná priestranná terasa využiteľná na rôzne spoločenské ako aj gastronomické podujatia. Pri rezervovaní uzatvorenej spoločnosti v hoteli Vám dokážeme prenajať celý hotel so všetkými priestormi a vybavením.

 

Vstupné nádvorie

Rozmery : cca  1500m2

 

Vnútorné nádvorie

Rozmery : cca 1200m2

 

Terasa

Rozmery : cca 700 m2

 

V prípade špeciálnych požiadaviek a otázok na tieto priestory prosím kontaktujte :

sales@grandviglas.com alebo marketing@grandviglas.com