Grand Vígľaš

História

Začiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko.  Neskôr tu vznikok kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom. Po ich zániku sa majetok dostal do rúk pravdepodobne ďalšiemu rádu Johanitov (neskôr sa začali nazývať  Maltézski rytieri), alebo kráľovi Karolovi Róbertovi. Kráľ Karol Róbert z Anjou zakladá v roku 1325 prvý svetský rytiersky rád v Európe –  Uhorskú bratskú milíciu – Rád rytierov sv. Juraja. Jeho syn Ľudovít I., zvaný Veľký (z Anjou),  pokračoval neskôr ako veľmajster v rytierskom ráde –  Uhorskej bratskej milícii a prijíma do rádu dokonca viacej členov ako jeho predchodca. Ľudovít I. buduje hradné sídlo na Vígľaši, neskôr ho dokončuje  Žigmund Luxemburský  a dáva ho prestavať  na poľovnícky zámok.

Uhorský  kráľ, rímsko-nemecký cisár a neskôr i český kráľ  Žigmund Luxemburský s manželkou Barbarou Celjskou v roku 1408 zakladajú Rád draka. Prijímajú svojich prívržencov a panovníkov a vytvárajú s nimi koalíciu. Zámok Vígľaš sa stáva miestom stretnutí tohto rádu.  Neskôr Žigmund dáva zámok  do správy kráľovnej Barbary, ktorá ho spravuje až do jeho smrti.Obľúbeným miestom oddychu je zámok  i za vlády  kráľa Mateja Korvína. Okolité kráľovské lesy poskytovali  totiž množstvo príležitostí na oddych a  poľovačky.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkaya. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najskôr ho od roku 1636 vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.

V roku 2007 ruiny zámku kúpila rodina Rekitar. Za dnešnú podobu zámku vďačíme rozsiahlej rekonštrukcií, ktorá bola dokončená v roku 2013, a ktorú realizovala rodina súčasných majiteľov.

História v skratke:

Sept. 2014
Otvorenie Hotela The Grand Vígľaš****
2013
Ukončenie rekonštrukcie zámku
2007
Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie zámku novými majiteľmi
1945
Zámok bol ťažko poškodený a vystavený dlhodobému chátraniu
16. storočie
Hrad bol postupne majetkom šľachtických rodov – Raškayovcov, Csákyovcov a Esterhýžyovcov
1490 – 1516
Za vlády Uhorského kráľa Vladislava II. Jágelovského bol zámok kráľovským sídlom
1458 – 1490
Vígľašký hrad s priľahlými poľovnými revírmi často navštevoval Uhorský kráľ Matej Huňady, zvaný Korvín
1408
Žigmund Luxemburský zakladá Rád Draka – ordo Draconis
1387 – 1437
Za vlády Uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského dokončenie prestavby hradu
1326
Kráľ Karol Róbert zakladá najstarší známy svetský rád v Európe – Rád Rytierov Sv. Juraja
14. storočie
Vybudovanie Hradu Vígľaš na základoch pôvodného objektu rodom Anjuovcov
13. storočie
Zámok sa ako kláštorný objekt stáva sídlom rádu Templárov