Projekt obnovy

 

 

Rekonštrukcia Zámku Vígľaš - projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE:

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:  Banskobystrický kraj, okres Detva – obec Vígľaš

NÁZOV A STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:  Zámok Vígľaš
(Vybudovanie hotela kategórie **** komplexnou priestorovou a funkčnou rekonštrukciou a revitalizáciou objektu Vígľašský zámok)

 

NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA:   

ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o.,
Kremnická 24
851 01 Bratislava

                       

Začatie prác na projekte: november 2009. Ukončenie prác na projekte: september 2013.

Poskytnutie NFP počas realizácie rekonštrukcie vo výške: 5 969 800,96 EUR.

Celkové investičné náklady na rekonštrukciu objektu presiahli 16 miliónov EUR.

od:

     

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk