Grand Vígľaš

O projekte

Rekonštrukcia zámku Vígľaš

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Názov projektu: Zámok Vígľaš

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prijímateľ:  ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Vígľaš
Začatie projektu: 09.11.2009
Ukončenie projektu: 30.09.2013
Výška NFP: 5 969 800,96 EUR

Opis projektu: Výsledkom projektu je zrekonštruovaný zámok Vígľaš zo 14. storočia, ktorého východzí stav bol po požiari v roku 1945 a dôsledkom viac ako polstoročia trvajúceho chátrania bez akejkoľvek údržby. Komplexná priestorová a funkčná rekonštrukcia objektu vychádzala zo základných priestorových daností celého komplexu a zámeru v zrekonštruovanom zámku situovať kongresový hotel vyššej kategórie.