Grand Vígľaš

Aktivity v okolí

 

LETNÉ AKTIVITY

Kultúrne pamiatky

Kostol v Čeríne
– Dominantou obce Čerín je rannogotický kostol Sv. Martina zo začiatku 14. stor. Je to jedna z najvzácnejších pamiatok v okolí Banskej Bystrice. Zachovali sa v ňom stredoveké nástenné maľby a iné hodnotné umelecké diela. Pýchou kostola je impozantná drevená zvonica zo 17. storočia, ktorá je s kostolom obohnaná kamenným obranným múrom so strieľňami.
– Opevnenie kostola bolo vybudované v časoch, keď cez obec Čerín prenikali turecké prepadové skupiny. V súčasnosti boli obidve pamiatky obnovené.

Galéria Jána Kulicha
– moderná dvojpodlažná galéria s priestrannou záhradou prezentuje tvorbu národného umelca Jána Kulicha. Expozícia jeho diel sa každoročne obmieňa v jednotlivých tematických okruhoch.
– galéria Jána Kulicha je situovaná v srdci Zvolenskej Slatiny, medzi školou a evanjelickým kostolom. Nachádza sa na pozemku s veľkou priľahlou záhradou. Až na malé výnimky sa celoživotná tvorba umelca zachovala v celistvosti. Od drevených sošiek z detstva, cez skice, kresby, obrazy, medaily, reliéfy, komorné i monumentálne plastiky.

Pancierový vlak vo Zvolene
– vo Višňovského parku vedľa železničnej stanice vo Zvolene sa nachádza kópia jedného z troch pancierových vlakov (Hurban) vyrobených v čase SNP pracovníkmi železničných dielní vo Zvolene. Pancierové vlaky – Hurban, Masaryk a Štefánik – sa aktívne zapájali do bojov v Slovenskom národnom povstaní.
– vystavený pancierový vlak je replika vyrobená pre film o SNP v roku 1974.

Pustý hrad Zvolen
– Pustý hrad je najväčším hradným komplexom s rozlohou 7, 6 ha. Rozsiahle zrúcaniny hradu sa rozkladajú na zalesnenom skalnatom hrebeni na juhozápadnom okraji mesta Zvolen v pohorí Javorie. Hradný komplex bol vybudovaný v priebehu 12.-14. storočia postupne v štyroch etapách. Podľa starších názorov hrad Zvolen postavili okolo roku 750. Bol predovšetkým vojenskou pevnosťou. Hradisko plnilo najmä vojenskú a obrannú funkciu na dôležitej komunikácii. Po zaniknutí hradiska bol v 12. storočí na križovatke významných obchodných ciest založený kráľovský strážny hrad. – začiatky tohto opevneného sídla sa však doteraz nedajú presne určiť. Hrad sa stal sídlom uhorských kráľov pri ich poľovačkách v tzv. Zvolenskom lese.

• Drevený artikulárny kostol Hronsek
– na Slovensku sa zachovalo 5 evanjelických artikulárnych kostolov. Práve jedným z týchto piatich kostolíkov je drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku. Patrí medzi unikátne drevené kostoly, ktoré sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Sú postavené výlučne z dreva bez použitia ani jedného klinca a sú charakterizované jedinečnou originálnosťou a takýto je aj drevený kostol v obci Hronsek, ktorý bol postavený v roku 1726 na základe Šopronského snemu z roku 1681.

Vodný Hrad v Hronseku
– goticko-renesančný nížinný (vodný) hrad v Hronseku je najstaršou zachovanou dvojpodlažnou kamennou stavbou na Slovensku. Vystavať ho dal rod Géczyovcov v 14. storočí.

Zvolenský Zámok
– zámok bol postavený v rokoch 1370-1382 pre uhorského kráľa Ľudovíta I. z Anjou. Po roku 1548 bol prestavaný a opevnený. V rokoch 1894- 1906 bol zámok pamiatkovo zabezpečený, po roku 1945 sa uskutočnila generálna rekonštrukcia hradu. Zámok je v správe Slovenskej národnej galérie. Nachádza na vyvýšenej terase neďaleko centra mesta Zvolen.

Kaštieľ Dolná Mičiná
– kaštieľ situovaný nad obcou Dolná Mičiná asi 10 km od mesta Banská Bystrica bol postavený v druhej polovici 16. storočia v gotickom štýle, no v roku 1667 ho Tomáš Banický renesančne prestaval do dnešnej podoby. Objekt má tri podlažia so štyrmi okrúhlymi vežami a hlavnou vežou so schodiskom. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ho opravili a zastrešili. Ešte bol opravovaný v 90-tych rokoch, no dnes kaštieľ nie je prístupný a postupne chátra. Vstup do neho je možný, ale len na vlastné riziko.

Hrad Divín
– zrúcanina gotického hradu, ktorého ruiny sa nachádzajú v obci Divín. Hrad bol postavený v 13. storočí na ochranu cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. V roku 1559 bolo vybudované nové predhradie s modernými obrannými prvkami. Ani tieto opatrenia však nezabránili, aby ho v roku 1575 dobyli Turci, ktorí ho okupovali až do roku 1593. Hradu sa stali osudnými lúpežné výčiny jeho majiteľa Imricha Balassu – roku 1683 ho cisárske vojská dobyli a podpálili.

Múzeum histórie obce Divín – Zichyho kaštieľ
– renesančný kaštieľ, ktorý stojí pod hradným kopcom, bol postavený v roku 1670. Do roku 1945 ho vlastnil rod Zichy. Po vojne tu sídlila Lesná správa a JRD. Od roku 2011 do roku 2015 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti je v ňom zriadené Múzeum histórie obce Divín, ktoré vo svojich expozíciách ponúka návštevníkom dejiny obce, hradu a kaštieľa ako aj prírodné krásy okolia Divína. Nádvorie kaštieľa ponúka aj príjemný priestor na oddych.

Čiernohorská železnica
– je úzkokoľajná lesná železničná trať v Slovenskom Rudohorí, ktorá premáva na trase Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Vydrovo.
– železnica bola pôvodne postavená, aby sa zdokonalila preprava ťaženého dreva, keďže kapacita a aj kvalita dopravy dreva tradičným spôsobom – splavovaním prestávala stačiť potrebám rastúceho priemyslu krajiny. Bolo nutné zabezpečiť kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého roka. Stavba hlavného úseku z Hronca na Čierny Balog, dlhého 10,4 km, začala v roku 1908. Lesná železnica sa zapísala i do dejín Slovenského národného povstania v roku 1944, keď zabezpečovala pre partizánov dovoz proviantu a munície do hôr.
– premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 1.5. do 15.9., prevádzka je zabezpečovaná na zrekonštruovanom úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny (spolu 14 km). Od 16.9. do 30.4. ČHŽ premáva každú sobotu na úseku Chvatimech – Čierny Balog (12 km). Mimoriadne jazdy je možné si objednať kedykoľvek

 

Prírodné pamiatky

CHKO Poľana
– je zaradená do zoznamu UNESCO. Pohorie Poľana je naším najvyšším sopečným pohorím a na rovnomennom najvyššom vrchole dosahuje 1458 metrov. V celej oblasti sa kvôli ochrane nachádzajú iba dve rekreačné zariadenia: Horský hotel Poľana a Chata pod Hrbom.
– o význame chránenej krajinnej oblasti Poľana svedčia aj zaujímavosti, ktoré sa tu nachádzajú:
– 3 národné prírodné rezervácie: Hrončecký grúň, Ľubietovský Vepor a Zadná Poľana,
– 1 národná prírodná pamiatka: Vodopád Bystré,
– 7 prírodných pamiatok: Bátovský balvan, Havranka, Jánošíková skala, Kalamárka, Melichova skala, Spády a Veporské skalky,
– 7 prírodných rezervácií: Havranie skaly, Kopa, Mačinová, Pod Dudášom, Pri Bútľavke, Príslopy a Vrchslatina,
– 4 chránené areály: Dolná Zálomská, Horná Chrapková, Hrochotská Bukovina a Meandre Kamenistého potoka.

Kalamárka
– je prírodná lokalita v Detvianskom predhorí Poľany. Vyznačuje sa atraktívnym, extrémne členitým reliéfom vhodným ako horolezecké cvičné terény.
– nachádza sa tu aj jedna z najkrajších skalkárskych ciest na Slovensku – Indián.

Melichova skala
– je 30 m vysoká skalná veža vyčnievajúca z okolitých miernych svahov. Bola vyhlásená za prírodnú pamiatku. Viaže sa k nej povesť o závistlivej žene s nošou na chrbte, ktorá cestou na svadbu skamenela.

Vodopád Bystré
– národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km severne od Hriňovej. Vodopád je vysoký 23 metrov a patrí medzi najmohutnejšie vodopády na Slovensku. Priechod okolo vodopádu umožňujú rebríky a lano, a preto je potrebné zachovať opatrnosť.
– pre pohodlných návštevníkov je k vodopádu Bystré najbližšie od Chaty Poľana – asi 30 minút. Vedie k nemu aj turistická značka z Hriňovej.

Bátovský balvan
– je prírodná pamiatka v CHKO Poľana. Nachádza sa na ľavej strane cesty z Hrochote na Kyslinky,
– je to osamotený, mohutný 14 metrov vysoký a 8 m široký aglomerátový kamenný blok.

• Náučný chodník Boky
– nachádza sa v kremnických vrchoch a začína pri vyústení doliny Veľký Sietenec približne 1,5 km od obcí Budča a Hronská Dúbrava. Terén je stredne náročný.
– chodník je dlhý 5km s prevýšením 300m a má 13 zastávok. Pri putovaní chodníkom je možné pozorovať jedinečnú miestnu flóru a faunu.
– na konci resp. začiatku chodníka sa nachádza známy Skalný hríb Čertova skala.

Mičinské travertíny
– národná prírodná pamiatka pri ceste medzi obcami Čerín a Dolná Mičiná. Patrí medzi významné travertínové lokality na Slovensku.
– okolo zo zeme vyvierajúcich minerálnych prameňov sa tu vytvárali úzke, dovnútra previsnuté valy. Niektoré majú bochníkovitý a plochokužeľovitý tvar.

Lesnícky skanzen Vydrovo
– je situovaný vo Vydrovskej doline na území regiónu Horehronie, približne 1 km od Čierneho Balogu. V krásnom lesnatom prostredí Veporských vrchov uvidíte rôzne exponáty, ktoré Vás oboznámia s lesníctvom. Jeho minulosťou, ako aj súčasnosťou. Trasa dlhá 3 km, nazvaná Chodník lesného času, pozostáva v súčasnosti zo 75 zastávok. Priblížia Vám význam lesov pre náš život. Dozviete sa, čo všetko je potrebné pre zachovanie a ochranu lesov. Na jednotlivých zastávkach návštevníkov čakajú informačné tabule v slovenskom a v anglickom jazyku, ako aj trojrozmerné exponáty.
– v areáli skanzenu môžete vidieť 100-ročnú horáreň s múzeom. Pre rôzne spoločenské podujatia, ako sú napríklad koncerty, slúži prírodný amfiteáter. Nachádza sa tu infocentrum s predajom suvenírov, občerstvenie a detské ihrisko.

• Bystrianska jaskyňa
– nachádza sa na južnej strane Nízkych Tatier, neďaleko známych stredísk cestovného ruchu Tále a Mýto pod Ďumbierom. Jaskyňa má priepasťový charakter. Zo sintrovej výzdoby dominujú záclony visiace na sintrových kôrach. Od roku 1971 sa niektoré časti podzemia Bystrianskej jaskyne využívajú na speleoterapiu.

Arborétum Borová hora
– sa nachádza asi 3 km severne od centra mesta Zvolen. Rozprestiera sa na juhozápadných výbežkoch Zvolenskej pahorkatiny. Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965, kedy sa na ploche začalo s výsadbami. Prvá oplotená plocha mala rozlohu 28,38 ha. Táto sa postupne rozširovala a v dnešnej dobe je to 47,84 ha. Súčasťou arboréta sú pokusné plochy o celkovej rozlohe 8,97 ha, ktoré sa založili v rámci riešenia výskumných úloh v oblasti Školského lesného podniku Technickej univerzity vo Zvolene.

Kúpele a kúpaliská

HolidayPark Kováčová
– liečivá termálna voda a krásne podhorské prostredie dáva tie najlepšie predpoklady pre oddych a regeneráciu v termálnom kúpalisku Holidaypark Kováčová. Zoskupenie jednotlivých bazénov umožňuje rodinné návštevy, kde si každý člen rodiny nájde tú správnu vodnú plochu alebo vodnú atrakciu. Termálne kúpalisko vytvára atraktívne prostredie pre návštevníkov a rekreantov s plnou možnosťou regenerácie fyzických a duševných síl v plaveckom bazéne (1050 m2, 26 ºC), detskom bazéne (216 m2, 33ºC) a neplaveckom bazéne (1300m2, 28ºC). Zašportovať si tiež môžete na športoviskách s rôznymi zábavnými hrami.

Aquatermal Strehová
– sa nachádza v obci Dolná Strehová, v okrese Veľký Krtíš, v južnej časti Banskobystrického kraja. Termálny areál prešiel v rokoch 2009 – 2010 rozsiahlou rekonštrukciou, po ktorej bol prebudovaný na moderný aquapark. Prvých návštevníkov privítal opäť v júni 2011.
– Aquatermal Strehová s kapacitou 3000 osôb je v prevádzke celoročne. Pre návštevníkov je k dispozícii 9 bazénov (3 kryté), s teplotou vody od 28 do 36 °C ako aj 57 m dlhý tobogán (v cene vstupu). Najväčším bazénom je 50 m-vý vonkajší plavecký bazén, v krytom relaxačnom centre sa nachádzajú 3 bazény – detský, veľký oddychový s termálnou vodou a vírivka s termálnou vodou a priemerom 5 m-ov. Súčasťou krytého relaxačného centra je aj kongresové centrum s ubytovaním a wellness so saunami (suchá, infra, parná bylinná a parná soľná sauna), ochladzovacím bazénom, ľadopádom i oddychovou zónou. K vybaveniu areálu ďalej patrí volejbalové ihrisko, detské ihrisko, tenisové kurty, parkovisko (platené), reštaurácie i bufety.

• Plážové kúpalisko Aqualand Banská Bystrica
– obrovský areál na Štiavničkách plný zelene s jazerom, 2 tobogánmi a niekoľkými bazénmi s minerálnou vodou a kapacitou 10-tisíc ľudí sa rozprestiera na 12-hektárovom pozemku.
– súčasťou kúpaliska je jazero o rozlohe 2,50 ha určené na člnkovanie a vodné bicykle, 6 bazénov o celkovej vodnej ploche 4 600 m2, 2 tobogany, 4 – dráhová vodná šmýkačka, detský zábavný park, 3 ihriská na plážový volejbal, 2 futbalové ihriská, 18 dráhový minigolf, bowlingová hala, bedmintonová hala, stoly na stolný tenis, vodné bicykle.
– pre najmenších sú k dispozícii dve detské 25-metrové nádrže. Detské bazény a jeden plavecký bazén sú napustené minerálnou vodou Medokýš.

• Športový areál Orlík, Zvolen
– sa nachádza neďaleko centra mesta Zvolen v príjemnom prostredí vodnej nádrže Zvolen-Môťová na úpätí kopca Zálužná. V areáli si môžete zahrať tenis na antukovom dvorci, beachvolejbal /5 kurtov/, plážový futbal a speedminton.

Kúpalisko Neresnica, Zvolen
– v stredisku sa nachádzajú štyri bazény: veľký plavecký (50 m) s neustále prečisťovanou vodou, s možnosťou skákania vo vyhradenom priestore, 15-metrový pre väčšie deti, malý toboganový a nájdete tu aj plytký bazén s fontánou pre najmenších. Teplota vody sa pohybuje okolo 23 stupňov, len detský bazén je vyhrievaný na približne 27 °C.

Športové a adrenalínové aktivity

• Paintball Airsoft Zvolen
– športový klub, ktorý ponúka priaznivcom, nadšencom akčných hier možnosť tráviť čas aktívnym spôsobom za každého počasia,

• Jazdecký areál Masarykov Dvor
poskytuje možnosť športového, rekreačného jazdenia, jazdeckej turistiky a hipoterapeutického jazdenia, jazdeckých šou, vzdelávania a oboznamovania širokej verejnosti o jazdení a chove koní.
– areál je vhodný pre tých, ktorí si chcú zajazdiť, zašportovať si, alebo si jednoducho oddýchnuť. Pre skúsenejších je v ponuke jazdenie na jazdeckých koňoch v krytej jazdiarni, alebo na vychádzky do prírody na konskom chrbte. Pre neskúsených je tu jazdecká škola. Okolie ale nemusíte spoznávať len z chrbta koňa, môžete si ho pozrieť aj počas vyhliadkových jázd na našich pohodlných kočoch.

• Ružiná
– je vďaka výborným klimatickým pomerom a polohe na juhu Stredného Slovenska považovaná za jednu z najteplejších priehrad na Slovensku. Vodná nádrž poskytuje pre rekreantov športové vyžitie. Môžu si tu zaplávať, surfovať a pestovať ďalšie vodné športy. Veľkému záujmu na Ružinej sa teší rybolov. Vodná plocha s okolitým rekreačným strediskom sa nachádza pri obci Ružiná 18 km severne od mesta Lučenec smerom na Zvolen. Keďže je nádrž obklopená lesmi, na svoje si prídu aj milovníci pešej turistiky a hubárstva. Okrem spomínaných aktivít majú návštevníci na Ružinej možnosť zapožičať si člny a vodné bicykle. K dispozícii sú aj volejbalové ihriská, tenisové kurty, ktoré môžu rekreanti vo voľných chvíľach využívať na športovanie. Cestný okruh okolo vodnej nádrže Ružiná dáva príležitosť na bicyklovanie.

Lunterov Ranč
– je situovaný v rekreačnej oblasti Kráľová, 10 km južne od centra Zvolena. Okolitá príroda pohoria Javorie poskytuje ideálne miesto pre romantické vychádzky na koni. Na ranči si môžu návštevníci vyskúšať westernové jazdenie, ktoré je k dispozícii pre všetky vekové kategórie a úrovne jazdenia. Užijete si tu šport, oddych a občerstvenie v prírodnom prostredí.
– medzi služby patrí vozenie na koni s vodením (vekovo neobmedzené), výuka jazdenia pre dospelých i deti, vychádzka do terénu s vodením pre začiatočníkov a vychádzka do terénu pre skúsených.

Golf Resort Tri Duby
– sa nachádza v tesnej blízkosti letiska Sliač, 5 km od obce Badín. V súčasnosti je na ihrisku 18 hrateľných jamiek. Okrem nich je návštevníkom samozrejme k dispozícii driving range, cvičný priestor pre patovanie, chipovanie a cvičný green.
– nádherné 18-jamkové ihrisko kombinuje jedinečné výhľady na celú hraciu plochu. Nenechajte si ujsť ani Vy nezabudnuteľný golfový zážitok.

• Bobová dráha Donovaly
– trať bobovej dráhy sa nachádza na pravej strane zjazdovky z Novej hole, priamo pri údolnej stanici lanovky. Meria takmer 900 m. Počas jazdy zažijete množstvo adrenalínu najmä vďaka 7 skokom a 11 ostrým zákrutám. Maximálna rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v najrýchlejších častiach trate je 45 km/h. Na vrchol dráhy vás vyvezie vlek dlhý 400 m pohodlne priamo vo vozíku. Bobová dráha prispôsobená aj na prevádzku počas zimnej sezóny.

Cykloturistika

Okruh okolo Poľany – 128 km
– trasa č. 5551 – zelená Vhodné bicykle: horské alebo trekingové Charakter ciest: asfaltové, spevnené a nespevnené lesné cesty Trasa: Detva – Skliarovo – Hriňová – Detvianska Huta – Látky – Lom nad Rimavicou – Sihla – Kamenistá dolina – Tri Vody – Chata na Hrbe – Hutná dolina – Strelníky – Povrazník – Ponická Huta – Dúbravica – Čerín – Hrochoť – Očová – Dúbravy – Detva

Západná časť Rudohorskej cyklomagistrály – 53 km
– trasa č. 012 – červená Vhodné bicykle: cestné, horské, trekingové Charakter ciest: asfaltové cesty Trasa: Zvolen – Zolná – Očová – Dúbravy – Detva – Zánemecká – Hriňová – Detvianska Huta – Látky – Polianky

Západná časť Novohradskej cyklomagistrály – 50 km
– trasa č. 013 – červená Vhodné bicykle: horské alebo trekingové Charakter ciest: asfaltové, spevnené a nespevnené poľné cesty Trasa: Budiná – Piešť – Podkriváň – Kriváň – Detva

Severná časť Hontianskej cyklomagistrály – 23 km
– trasa č. 011 – červená Vhodné bicykle: horské alebo trekingové Charakter ciest: asfaltové, spevnené a nespevnené poľné cesty Trasa: Záježová – Vígľašská Huta – Kalinka – Klokoč – Stožok – Detva

Južná časť Vrchárskej cyklomagistrály – 33 km
– trasa č. 0026 – červená Vhodné bicykle: horské alebo trekingové Charakter ciest: asfaltové, spevnené a nespevnené lesné cesty Trasy: Lom nad Rimavicou – Sihla – Kamenistá dolina – Sv. Ján – Čierny Balog

ZIMNÉ AKTIVITY

Lyžiarske strediská

SKI Centrum Košútka
– nové a moderné lyžiarske stredisko nachádzajúce sa v pohorí Veporské vrchy, 1,5 km od centra mesta Hriňová. Prístup motorovým vozidlom je priamo do centra lyžiarskeho strediska, bez nutnosti cestovania po náročnom horskom teréne.
– centrum areálu s počiatočnou stanicou vleku sa nachádza v nadmorskej výške 503 m. Tu sú vytvorené parkovacie kapacity cca 70 parkovacích miest. Nájdete tu aj multifunkčnú budovu s centrálnou pokladňou, požičovňou lyží, horskou službou, toaletami a samoobslužným bufetom. Z centra areálu vychádza jeden lyžiarsky vlek o celkovej dĺžke 960 m, ktorý vyvezie lyžiarov do nadmorskej výšky 723 m. Zjazdovka je situovaná severovýchodne a poskytuje optimálne podmienky pre všetky kategórie lyžiarov ako aj snowboardistov.

PARK SNOW Donovaly
– patrí medzi najznámejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Obec Donovaly sa rozprestiera na rozhraní Národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra, od Banskej Bystrice je vzdialená 25 km, od Ružomberka 29 km.
– celková dĺžka zjazdoviek v stredisku je 11 km. Zjazdovky sú sústredené do dvoch areálov –Záhradište a Nová hoľa, tieto prepájajú tri krátke vleky.
– Záhradište je vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov.

Lyžiarske stredisko Látky – Hotel Royal
– nachádza sa pri obci Látky vo Veporských vrchoch, neďaleko cesty II/526 z Hriňovej (12 km) do Kokavy nad Rimavicou (18 km). Stredisko ponúka dva lyžiarske vleky a jeden lanový vlek s ľahkými modrými zjazdovkami, požičovňu lyží a snowboardov, lyžiarsku školu, reštauráciu a bufet.

• Ski Králiky
– sa nachádza v pohorí Kremnické vrchy, 10 km západne od Banskej Bystrice. Návštevníkom ponúka lyžiarske trate ľahkej obtiažnosti. Prepravu zabezpečuje expresná 4-sedačka (dĺžka 670 m a prevýšenie 120 m), dva lyžiarske vleky a jeden lanový vlek. Pre milovníkov bežeckého lyžovania je v blízkosti strediska niekoľko kilometrov upravovaných bežeckých tratí, ktoré sú vstupnou bránou do Kremnických vrchov. V stredisku je k dispozícii škola lyžovania a snowboardingu, požičovňa lyží a snowboardovej výstroje, lyžiarsky servis, tri bufety a dve reštaurácie. Zjazdovka Pod sedačkou je osvetlená pre večerné lyžovanie.

• Lyžiarske stredisko Látky – Kočanda
– leží v nadmorskej výške okolo 900 metrov v krásnej odľahlej časti Slovenského Rudohoria, v časti Veporské vrchy. Nachádza sa na spojnici medzi Hriňovou a Kokavou nad Rimavicou 1 km za obcou Látky. Obľúbené stredisko prevádzkuje už viac ako 15 rokov Roľnícke družstvo Látky.
– v súčasnosti sa prevádzkujú 2 vleky s prepravnou kapacitou 900 osôb za hodinu. Dĺžka vlekov je okolo 500 m, prevýšenie 80 m. Svah je priestranný, orientovaný severovýchodne s výhľadom na 1111 m vysoký zalesnený vrchol Bykova. Zjazdovka hlavne pre nenáročných lyžiarov, lyžiarske kurzy a rodiny s deťmi.
– v okolí sú veľmi vhodné terény pre bežecké lyžovanie, pre náročnejších aj bežecký areál (2 km od lyžiarskeho strediska je bežecký areál Látky – Mláky s upravovanými bežeckými traťami dĺžky 10 km).
– veľký záujem je o večerné lyžovanie pri umelom osvetlení. Počas vianočných prázdnin býva večerné lyžovanie každý deň, mimo prázdnin 3 x v týždni a to v stredu, v piatok a v sobotu.