Grand Vígľaš

Kontakt

Kontaktné informácie

Vígľaš č. 602, 962 02 Vígľaš, Slovakia
+421 45 52 45 795

Recepcia a rezervácie :

recepcia@grandviglas.com

tel.: +421 45 5245795

+421 45 5245796

+421 904 994 499

Firemné rezervácie:

sales@grandviglas.com

+421 903 508 383

Marketing:

marketing@grandviglas.com

+421 903 548 383

Svadby:

svadby@grandviglas.com

+421 903 698 383