Grand Vígľaš

Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:

ZÁMOK VÍGĽAŠ s. r. o.
Kremnická 24
851 01 Bratislava

IČO 35 967 641

IČ DPH SK 2022099926

Korešpondenčná adresa:

Hotel The Grand Vígľaš
Vígľaš 602
962 02 Vígľaš